ICO yn cyhoeddi Cod Ymarfer i ddiogelu preifatrwydd plant ar-lein

ICO yn cyhoeddi Cod Ymarfer i ddiogelu preifatrwydd plant ar-lein

Heddiw, mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Chod Dylunio Oed-briodol – sef set o 15 o safonau y dylai gwasanaethau ar-lein eu bodloni i ddiogelu preifatrwydd plant.

Click here to read the full story on ICO web site

Leave a comment